A weboldal látogatása ingyenes, személyes adatok megadása nem szükséges hozzá.

A weboldalon a Tulajdonos által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

 

Szerzői jogok:

Azzal, hogy belép a www.fitnesslife.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó:

 

 1. A fitnesslife.hu fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó tartalmat és annak kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 2. A Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
 3. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 4. A weboldalról cikkeket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
 5. a) nem módosítja az eredeti tartalmat (sem a képet, sem a szöveget),
 6. b) a weboldalra mutató egyértelmű és jól látható hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 7. Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

 

Hirdetések:

 1. A Tulajdonos jogosult a weboldalon reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell „Hirdetés” felirattal.
 2. A weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Tulajdonos felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

 

Egyéb rendelkezések:

 1. Ön beleegyezik abba, hogy a fitnesslife.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a tulajdonos nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 2. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Tulajdonos kizárja.
 3. A fitnesslife.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.